Winter in Laarbeek

Kunstpodium  “t Oude Raadhuis”  is op zoek naar kunstenaars uit Laarbeek om deel te nemen aan de expositie Winter in Laarbeek .

Deze expositie zal plaats vinden van 25 nov t/m 30 december 2023

Doel is om meer verbinding te maken met kunstenaars uit Laarbeek. Kunst als middel om mensen met elkaar te verbinden. Schroom niet om uw werkstuk tentoon te stellen!

Laat samen met anderen Laarbeek leven in de Winter.

Werkwijze: Iedereen mag 1 werkstuk inleveren. Opgave voor 15 september 2023 . 

Kosten zijn €10 en de opbrengst wordt gedoneerd aan een goed doel, Iedere deelnemer  kan een voorstel indienen wat het goede doel mag zijn . Het bestuur zal de uiteindelijke beslissing hierover nemen.

De werkgroep exposanten van “t Oude Raadhuis zorgt voor de inrichting van de expositie. 

Tijdens de  openingstijden in het weekend zal toezicht verzorgd worden door de exposanten. Bij het inleveren van je werk op 21 november kun je je beschikbaarheid hiervoor opgeven.

De opening is met een feestelijk tintje op 25 november. Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij info@oudraadhuis.nl