Doelstelling

Doelstelling van de stichting ’t Oude Raadhuis
(Non-profit organisatie/org. zonder winstoogmerk).

De stichting ’t Oude Raadhuis heeft tot doel het beheren van het voormalige raadhuis van Beek en Donk. Dit beheer moet leiden tot het in stand houden van dit gebouw en het garanderen van het voortbestaan daarvan.

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en  probeert een optimale inhoud te geven aan de cultuurhistorische functie welke het gebouw heeft binnen de gemeente.

De uitvoeringsvorm daarvan is gekenmerkt door aan beeldende kunstenaars de
mogelijkheid te bieden tot exposeren.
Maandelijks wordt een expositie georganiseerd.
Allerlei vormen van kunst worden tentoongesteld,waaronder o.a. glaskunst, beelden,
schilderijen, sieraden,  foto’s en kalligrafie.
Vele bekenden en minder bekende kunstenaars hebben goede herinneringen aan hun expositie in ’t  Oude Raadhuis, als opstap naar of consolidatie van hun
kunstenaarsbestaan.

Ook het maandelijks organiseren van bezoeken voor kinderen van de basisscholen
van Beek en Donk, en hen in contact brengen met de diverse kunsten en kunstenaars maakt deel uit van onze activiteiten.

Tevens worden in de herfst- wintermaanden muziekconcerten georganiseerd onder de naam “Koffieconcert”.
Live muziek concerten tussen kunst in intieme setting te Beek en Donk, Laarbeek, opgave via de website van ’t Oude Raadhuis: www.oudraadhuis.nl