EU “privacy verordening”: de AVG / GDPR:

EU “privacy verordening”: de AVG / GDPR:
Uw adresgegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld:
Uw gegevens worden gebruikt voor onze lidmaadschaps- administratie, kunstenaarsbestand, en voor de uitnodigings- e-mailingen.
U kunt zich ten allen tijde uit laten schrijven via e-mail: info @ oudraadhuis.nl.

Foto’s/filmpjes op website of facebook: ’t Oude Raadhuis

Foto’s/filmpjes in ’t Oude Raadhuis tijdens exposities, openingen, scholenbezoeken, concerten of bij overhandigen aan prijswinnaars van de verloting kunnen op uw verzoek ten allen tijde verwijderd worden.
Neemt u daarvoor contact op met info @ oudraadhuis.nl

Cookies:
Onze website en facebook maken gebruik van cookies. Dit bevat informatie over u als bezoeker. Het kan alleen herkend worden door de server. Het laat de website/facebook zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt ons de website/facebook af te stemmen op uw wensen.

Om het recht van privacy van alle bezoekers te beschermen zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U bent ook vrij om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met

      • Marga Vastré (Secretariaat + PR), per e-mail:

                               info @ oudraadhuis.nl