2016-04-23 t/m 2016-05-15 Expositie schilderkunst van Frans Denkers (portretten) 23-04 t/m 15-05-2016. Koningsdag geopend

Ook op Koningsdag geopend 27-04-2016

Na zijn werkzaam leven als graficus en docent beeldende vorming houdt Frans Denkers zich bezig met het maken van olieverfschilderijen in oude stijl. Hij toont daarmee een bepaalde techniek en kleurgebruik. Zijn schilderstijl is klassiek maar oogt eigentijds.

5.2011-07-olieverf op paneel-140x60 cm (7)2

5.2011-07-olieverf op paneel-140x60 cm (4)2      5.2011-07-olieverf op paneel-140x60 cm (8)2

“Frans Denkers schildert vragen en verlangens, verleiding en onbevangenheid, uitdaging en onzekerheid, angst en ontroering. Emoties die elk mens kent en kan herkennen, maar waar zelden werkelijk greep op te krijgen is; de beheersbaarheid van ons leven wordt erdoor op de helling gezet. De raadselachtigheid van het wezen mens schildert Denkers en om ons uit te nodigen ernaar te kijken of om deze te ontdekken, biedt hij ons de schijnbaar vertrouwde beelden van het portret. Achter die vertrouwdheid ligt het meest wezenlijke van de mens, en dat in beeld brengen is de grootste uitdaging van de kunstenaar.

Bezieling, herinnering, bevestiging, de uitgangspunten van de portretschilders van het verleden, het blijken archetypische gegevens waarmee heden en verleden samenvallen.

Hier komen wij de schilder tegen. En wellicht onszelf”.

-Marike van der Knaap, kunsthistoricus-

5.2011-07-olieverf op paneel-140x60 cm (1)2 5.2011-07-olieverf op paneel-140x60 cm (2)2 5.2011-07-olieverf op paneel-140x60 cm (6)2

Frans Denkers kiest zijn modellen. Zorgvuldig en geleid door een artistiek en bezield oog. En daarna kiest hij de houding waarin hij zijn model schildert, de ambiance waarin het zich bevindt, de kleurstellingen en de eventuele attributen die haar of hem omringen. Het samenspel dat deze aspecten aangaan, levert schilderijen op die voor de toeschouwer enerzijds een vertrouwd beeld schenken, maar anderzijds een intrigerend vragenspel oproepen. Vertrouwd omdat verschillende doeken beantwoorden aan een bekend canon van de portretschilderkunst.

5.2011-07-olieverf op paneel-140x60 cm (3)2

Beroemde portretten zoals van die van Raphaël, Breitner of Kees van Dongen kunnen in herinnering komen. Maar daarnaast en daarenboven roepen de werken van Denkers een vervreemding op, een vervreemding die de toeschouwer langer laat kijken. De sfeer van het werk die opgeroepen wordt door de houdingen van de geportretteerden, hun blikken, de kleurstellingen en attributen, doen een achterliggende werkelijkheid vermoeden die wij menen te herkennen, maar die wij niet direct, en zeker niet eenduidig kunnen benoemen.

Frans Denkers (realistisch fijnschilder) exposeert zijn schilderijen, veelal portretten.

Expositie in ’t Oude Raadhuis in Beek en Donk 23-04 t/m 15-05-2016  za/zo 14-17 uur.

Op Koningsdag is zijn expositie de hele dag geopend.

Loop gezellig even binnen, de schilder is aanwezig.

U bent van harte uitgenodigd.

5.2011-07-olieverf op paneel-140x60 cm (5)2