Organisatie

Een geheel uit vrijwilligers bestaand Stichtingsbestuur beheert het historische pand uit 1866.
Stichting ’t Oude Raadhuis is een non profit organisatie, zonder winstoogmerk.
Kunstpodium ’t Oude Raadhuis is hét cultuurloket voor Laarbeek en Gemert-Bakel, om vraag en aanbod aan cultuur en cultuureducatie tot elkaar te brengen. Als instelling voor kunsteducatie organiseren wij kunst educatieve activiteiten in de ruimste zin van het woord, verzorgd ten behoeve van cursisten, scholen, amateurkunstverenigingen en derden.
Daarnaast is Stichting ’t Oude Raadhuis beheerder van dit gemeentelijke pand, en organiseert ten behoeve van cultuur: ’t Oude Raadhuis in Beek en Donk Laarbeek, jaarlijks verschillende exposities en Raadhuispodium koffieconcerten.
Er zijn o.a. exposities van diverse Kunstenaars uit de regio, ORO en Howeko en De Kunstroute Laarbeek.
Ook het maandelijks organiseren van bezoeken voor kinderen van de basisscholen van Beek en Donk maakt deel uit van onze activiteiten. Om ze in contact te brengen met de kunstenaars zelf, en creativiteit te stimuleren.
Taken van het Stichtingsbestuur:

– Onderhoud/behoud van het pand met cultuur historische educatieve invulling.
– Beleidsplan
– Beloningsbeleid: Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers
– Uitgeoefende activiteiten: zie “Exposities”.
– Financiële verantwoording:
Planning onderhoudskosten en financiële verantwoording, gebeuren jaarlijks in maart,
aan Gemeente Laarbeek en de BTW afdracht aan de Belastingdienst.
Eigenaar van het pand: Gemeente Laarbeek.