Donaties

Donaties:
Wij zijn blij dat u ons werk “CULTUUR aanbod” en daarmee het onderhoud/behoud van een Prachtig Pand voor kunst, cultuur en creativiteit” wilt steunen, en dus
Vriend van ’t Oude Raadhuis wilt worden.

Met Uw financiële steun/donatie maakt u het ons mogelijk ’t Oude Raadhuis in stand te houden,
én u geeft diverse beginnende en gevorderde kunstenaars uit de regio een mogelijkheid om hun werken tentoon te stellen om zo enige naamsbekendheid op te bouwen.
alsook om diverse muzikale ensembles uit de regio een mogelijkheid te geven
hun prachtige muziek ten gehore te brengen in intieme setting.

Overigens heeft Stichting ’t Oude Raadhuis geen ANBI status meer, maar donatie’s zijn voor bedrijven aftrekbaar bij de Belasting.
Stichting ’t Oude Raadhuis
RSIN / EORI Fiscaal nr: 8054.62.053

– Graag verzoeken wij u, onderstaande adresgegevens aan ons te e-mailen of het per post aan ons op te sturen, met als titel “Vrienden”, zodat wij u een formulier voor automatische incasso, of de acceptgiro voor de donatie/contributie/bijdrage voor het lopende seizoen (september t/m juli) kunnen toesturen.

– Ook kunt u uw bijdrage onder vermelding van uw adresgegevens over maken op onze Rabobank rekening.
Extra: 

U maakt dit seizoen kans op een kunstwerkje dat tussen onze “Vrienden” jaarlijks wordt getrokken.

Wij houden u op de hoogte van de activiteiten, 
via de maandelijkse e-mail uitnodiging, en hopen u daarbij te mogen ontmoeten.

Voor uw bijdrage/donatie danken wij u hartelijk.

Onderstaande gegevens mailen:

Ik / wij wil(len) graag “vriend van ’t Oude Raadhuis” worden:

Met ingang van datum: (dd/mnd/jaar)
Naam:
Adres, Straat + Nr.:
Postcode + Woonplaats:
Tel:
Email:
Geboortedatum:
Ik /wij wens(en) tot nadere opzegging lid/donateur te worden voor het seizoensbedrag € 

Met vriendelijke groet, namens
Het Stichtingsbestuur van
’t Oude Raadhuis,
Marion van Oosterom,(Penningmeester)

Rabobanknummer: 10.50.29.807
IBAN nr: NL38RABO0105029807
BIC/Swift nr: RABONL2U
ten name van Vrienden van ’t Oude Raadhuis – Beek en Donk

E-mail: info @ oudraadhuis.nl