Contact

Bezoekadres:

’t Oude Raadhuis
Heuvelplein 8, 5741 JK  Beek en Donk
BTW nr: NL 8054.62.053.B01
KvK nr: 41089678
http://www.oudraadhuis.nl
e-mail: info @ oudraadhuis.nl

facebook: Like ons ook facebook.1.

OPENINGSTIJDEN EXPOSITIES:
ELKE ZATERDAG EN ZONDAG 14:00 tot 17:00 uur (september t/m juli)
Entree gratis
Parkeren tegenover (gratis)
Vakantie sluiting (jaarlijks onderhoud): Augustus

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met

      • Marga Vastré (Secretariaat + PR), per e-mail: info @ oudraadhuis.nl
      • of per post:

Postadres:
’t Oude Raadhuis
p/a ’t Slotje 4
5741 GG  Beek en Donk

Doelstelling van de stichting ’t Oude Raadhuis.

De stichting ’t Oude Raadhuis heeft tot doel het beheren van het voormalige raadhuis van Beek en Donk. Dit beheer moet leiden tot het in stand houden van dit gebouw en het garanderen van het voortbestaan daarvan.
Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers en  probeert een optimale inhoud te geven aan de cultuurhistorische functie welke het gebouw heeft binnen de gemeente.

De uitvoeringsvorm daarvan is gekenmerkt door aan beeldende kunstenaars de
mogelijkheid te bieden tot exposeren.
Maandelijks wordt een expositie georganiseerd.
Allerlei vormen van kunst worden tentoongesteld,waaronder o.a. glaskunst, beelden,
schilderijen, sieraden,  foto’s en kalligrafie.
Vele bekenden en minder bekende kunstenaars hebben goede herinneringen aan hun expositie in ‘t  Oude Raadhuis, als opstap naar of consolidatie van hun
kunstenaarsbestaan.

Ook het maandelijks organiseren van bezoeken voor kinderen van de basisscholen
van Beek en Donk maakt deel uit van onze activiteiten.

Bestuursleden:

Voorzitter: Lenie van Hooff
Penningmeester: Marion van Oosterom
Secretariaat en PR: Marga Vastré e-mail: info @ oudraadhuis.nl
Organisatie exposities: Riet Hagelaar en Arianne Goumans
Organisatie trouwlocatie: Cis van Lankvelt en Joke van den Ende
Organisatie Scholenbezoek: Lieselotte Bekkers

– Beleidsplan:
– Beloningsbeleid: Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers
– Uitgeoefende activiteiten: zie “Archief”.
– Financiële verantwoording:
Planning onderhoudskosten en financiële verantwoording, gebeuren jaarlijks in maart,
aan Gemeente Laarbeek en de Belastingdienst.
Eigenaar van het pand: Gemeente Laarbeek.